Neuropsychologia

Neuropsychologia to badanie, w jaki sposób struktura i funkcja mózgu odnoszą się do określonych funkcji behawioralnych i psychologicznych. Jest to stosunkowo nowa dziedzina, która łączy elementy neuronauki, psychologii i psychiatrii.

Dlaczego neuropsychologia?

Ludzki mózg jest niezwykle złożonym narządem, a neuropsycholodzy dążą do zrozumienia, jak działa on w odniesieniu do zachowania i zdrowia psychicznego. Używają różnych technik, w tym obrazowanie mózgu, do badania mózgu i jego związku z poznaniem, emocjami i zachowaniem.

Neuropsycholodzy często pracują z pacjentami, którzy doznali urazów mózgu lub mają zaburzenia neurologiczne, takie jak choroba Alzheimera lub choroba Parkinsona. Mogą również współpracować ze zdrowymi osobami, aby zbadać, jak działa mózg w odniesieniu do poznania, emocji i zachowania.

Nowa dziedzina nauki – neuropsychologia

Neuropsychologia jest szybko rosnącą dziedziną i istnieje wiele ekscytujących możliwości dla osób zainteresowanych karierą w tej dziedzinie.

Neuropsychologia to badanie związków między zachowaniem, emocjami i poznaniem z perspektywy neuronaukowej. Jest to stosunkowo nowa dziedzina, która opiera się na koncepcjach i metodach z neuronauki, psychologii i psychiatrii.

Co obejmuje neuropsychologia?

Pole neuropsychologii dotyczy struktury i funkcji mózgu, ponieważ odnoszą się one do określonych procesów psychologicznych. Neuropsycholodzy wykorzystują różne techniki do badania relacji mózg-behawior, w tym eksperymentów behawioralnych, neuroobrazowania i testów poznawczych.

Eksperymenty behawioralne stosuje się do badania wpływu zmian mózgu lub uszkodzeń na zachowanie. Eksperymenty te można wykorzystać do badania wpływu uszkodzenia określonych obszarów mózgu na określone zachowania. Na przykład można zbadać zmianę w płaty czołowym, aby zobaczyć, jak wpływa to na możliwości planowania i podejmowania decyzji.

Techniki neuroobrazowania, takie jak obrazowanie rezonansu magnetycznego (MRI) i pozytronowa tomografia emisyjna (PET), umożliwiają neuropsychologom badanie struktury i funkcji żywego mózgu. Techniki te można zastosować do zbadania wpływu zmian mózgowych lub uszkodzeń na zachowanie. Na przykład MRI może zostać wykorzystany do badania wpływu udaru na zdolności językowe.

Badania w zakresie neuropsychologii

Testy poznawcze służy do oceny określonych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga i funkcje wykonawcze. Testy poznawcze można zastosować do diagnozowania zaburzeń poznawczych, takich jak choroba Alzheimera i demencja. Można go również wykorzystać do oceny wpływu zmian mózgu lub uszkodzeń na funkcjonowanie poznawcze.

Dziedzina neuropsychologii stale się rozwija w miarę opracowywania nowych technologii i dokonano nowych odkryć na temat mózgu. Neuropsycholodzy są na czele tych badań, wykorzystując swoją wiedzę na temat relacji mózg-zachowanie, aby poprawić nasze zrozumienie ludzkiego umysłu.