Prosty przewodnik: Jak wstawić symbol stopnie w różnych programach i systemach

Prosty przewodnik: Jak wstawić symbol stopnie w różnych programach i systemach

Wstęp

Własnoręczne wstawianie symbolu stopnia (°) może sprawić wiele trudności, szczególnie jeśli nie znamy odpowiednich skrótów klawiszowych lub nie wiemy, gdzie go szukać w danym programie. Na szczęście istnieje wiele prostych sposobów, które pomogą nam wstawić ten symbol w różnych programach i systemach. W tym artykule przedstawimy kilka najpopularniejszych sposobów, które działają niemal na każdym urządzeniu.

Microsoft Word

W programie Microsoft Word wstawienie symbolu stopnia jest bardzo proste. Możemy to zrobić na dwa główne sposoby:

1. Skrót klawiszowy – przytrzymaj klawisz „Alt” i wpisz „0176” na numerycznej klawiaturze, a następnie puść klawisze. Symbol stopnia powinien automatycznie się pojawić w miejscu kursora.

2. Wstawianie ze specjalnych znaków – przejdź do zakładki „Wstaw” na pasku narzędzi, a następnie kliknij na „Symbol” i wybierz „Inny symbol”. W nowo otwartym oknie znajdziesz symbol stopnia, który możesz wstawić w wybrane miejsce.

Mac OS X

W systemie Mac OS X możemy użyć skrótów klawiszowych lub specjalnych znaków, aby wstawić symbol stopnia:

1. Skrót klawiszowy – przytrzymaj klawisz „Option” i naciśnij „0” (zero). Po puścić klawisze symbol stopnia pojawi się w miejscu kursora.

2. Wstawianie ze specjalnych znaków – kliknij na ikonę Apple w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz „System Preferences” i „Keyboard”. Zaznacz pole „Show Keyboard and Character Viewers in menu bar”. Pojawi się ikona specjalnych znaków na pasku menu. Kliknij na nią i wybierz „Show Character Viewer”. Wyszukaj symbol stopnia i kliknij na niego, aby wstawić go w wybrane miejsce.

Linux

W systemach Linuxowych, wstawienie symbolu stopnia również jest łatwe. Możemy skorzystać z klawiszy skrótu lub specjalnych znaków:

1. Skrót klawiszowy – przytrzymaj klawisz „Ctrl” i „Shift”, a następnie wcisnij „u” i „b”. Pojawi się mały pola tekstu, w którym należy wpisać „00b0” (bez cudzysłowu). Kiedy puścisz klawisze, symbol stopnia powinien się pojawić w miejscu kursora.

2. Wstawianie ze specjalnych znaków – większość dystrybucji Linuxa oferuje wbudowane narzędzia do wstawiania symboli. Można je znaleźć w menu głównym, często pod nazwą „Character Map” lub „Character Palette”. Wyszukaj symbol stopnia i kliknij na niego, aby wstawić go w wybrane miejsce.

Podsumowanie

Wstawianie symbolu stopnia w różnych programach i systemach nie jest już trudnym zadaniem. Wystarczy znać odpowiednie skróty klawiszowe lub umiejętnie korzystać ze specjalnych znaków dostępnych w programach. Dzięki temu będziemy mogli w prosty sposób urozmaicić nasze teksty i zaprezentować liczby lub temperatury w sposób czytelny i profesjonalny. Spróbujcie wyżej opisanych metod samodzielnie i przekonajcie się, jak łatwo można wstawić symbol stopnia na różnych platformach.


Pytania i odpowiedzi

Jak wstawić symbol stopni w programie Word?

W programie Word możemy wstawić symbol stopni za pomocą kombinacji klawiszy Alt+0176.

Jak wstawić symbol stopni w programie Excel?

W programie Excel możemy wstawić symbol stopni za pomocą komendy Wstaw > Symbol > Symbol z sekcji „Czcionka” wybierając symbol stopnia.

Jak wstawić symbol stopni na komputerze z systemem Windows?

Na komputerze z systemem Windows można wstawić symbol stopni poprzez naciśnięcie klawisza Alt+0176 na klawiaturze numerycznej lub wybranie go z menu znaków specjalnych.

Jak wstawić symbol stopni na komputerze z systemem macOS?

Na komputerze z systemem macOS można wstawić symbol stopni poprzez naciśnięcie klawisza Option+Shift+8.

Jak wstawić symbol stopni w programie PowerPoint?

W programie PowerPoint możemy wstawić symbol stopni za pomocą komendy Wstaw > Symbol, wybierając symbol stopnia z listy dostępnych znaków.

Jak wstawić symbol stopni na telefonie iPhone?

Na telefonie iPhone można wstawić symbol stopni poprzez dłuższe przytrzymanie klawisza zerowego na klawiaturze ekranowej, a następnie wybranie znaku stopnia.

Jak wstawić symbol stopni na telefonie z systemem Android?

Na telefonie z systemem Android można wstawić symbol stopni poprzez dłuższe przytrzymanie klawisza zerowego na klawiaturze ekranowej, a następnie wybranie znaku stopnia.

Jak wstawić symbol stopni w programie Adobe Photoshop?

W programie Adobe Photoshop można wstawić symbol stopni poprzez użycie kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+u, a następnie wpisanie kodu znaku stopnia (00B0) i naciśnięcie klawisza Enter.

Jak wstawić symbol stopni w programie Adobe Illustrator?

W programie Adobe Illustrator można wstawić symbol stopni poprzez użycie kombinacji klawiszy Shift+Ctrl+@, a następnie wpisanie kodu znaku stopnia (00B0) i naciśnięcie klawisza Enter.

Jak wstawić symbol stopni w programie Google Docs?

W programie Google Docs możemy wstawić symbol stopni za pomocą komendy Wstaw > Znaki specjalne, a następnie wybierając symbol stopnia z listy dostępnych znaków.