Nowe zmiany w prawie dotyczące nieruchomości – co warto wiedzieć?

Ustawa o zmianach w prawie dotyczącym nieruchomości

Od 1 marca 2021 roku wchodzi w życie nowa ustawa, która zmienia zasady funkcjonowania nieruchomości. Ustawa dotyczy nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz ich właścicieli i wynajmujących. W ostatnim czasie pojawiło się wiele pytań na temat zmian, dlatego postanowiliśmy przybliżyć nowe przepisy i ich zastosowanie.

Podatek od nieruchomości

Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza ustawa, jest wprowadzenie nowego podatku od nieruchomości. Podatek będzie naliczany od każdej nieruchomości zgodnie z wyceną, a wysokość podatku będzie zależeć od tego, czy nieruchomość jest własnością prywatną, czy też jest wynajmowana. W przypadku własności prywatnej podatek będzie wynosić 1% wartości nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wynajmowanych 3%.

Zmiany dotyczące najemców

W ramach ustawy wprowadzone zostaną także zmiany dotyczące najemców. Najemcy będą mogli zerwać umowę o wynajem w dowolnym momencie. Oznacza to, że najemca nie będzie musiał już ponosić kosztów związanych z opłatą za wypowiedzenie umowy ani zwrotem części lub całej kwoty zadatku, jeśli zdecydują się opuścić mieszkanie. Ponadto, właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrywania części kosztów utrzymania nieruchomości, takich jak wywóz śmieci czy naprawy.

Dodatkowe koszty dla właścicieli nieruchomości

Ustawa przewiduje również dodatkowe obciążenia dla właścicieli nieruchomości. Będą oni zobowiązani do poniesienia kosztów związanych z ubezpieczeniem oraz zapłacenia podatku od nieruchomości. Ustawa przewiduje również pewne wyłączenia, które będą dotyczyć właścicieli nieruchomości, którzy uzyskali specjalne pozwolenie na wynajem ich nieruchomości.

Zmiany dotyczące działań agencji nieruchomości

Ustawa ta również wprowadza zmiany w zakresie działań agencji nieruchomości. Agencje będą zobowiązane do złożenia raportu o stanie nieruchomości do właściciela nieruchomości oraz do właściwego urzędu. Raport będzie zawierał informacje dotyczące stanu technicznego nieruchomości oraz stanu prawnego, co pozwoli właścicielom na lepsze zarządzanie nieruchomością. Agencje będą także zobowiązane do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących wynajmu nieruchomości, w przeciwnym razie będą podlegać odpowiedzialności karnej.

Ubezpieczenia nieruchomości

Ustawa przewiduje również obowiązek ubezpieczania wszystkich nieruchomości. Ubezpieczenie będzie musiało zostać zawarte w momencie zawierania umowy o wynajem i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. Ubezpieczenie będzie pokrywać wszelkie straty, które wynikną w wyniku zaniedbań właściciela nieruchomości lub najemcy.

Kary za naruszenie przepisów

Ustawa ta wprowadza również szereg kar dla właścicieli, którzy nie przestrzegają nowych przepisów dotyczących nieruchomości. Za naruszenie przepisów właściciel nieruchomości może zostać ukarany grzywną lub nawet karą pozbawienia wolności.

Wniosek

Ustawa o zmianach w prawie dotyczącym nieruchomości zapewni dodatkowe zabezpieczenia właścicielom i najemcom nieruchomości. Właściciele będą musieli pokryć dodatkowe koszty związane z ubezpieczeniem nieruchomości i opłacaniem podatku od nieruchomości. Najemcy będą mieli więcej swobody w zakresie zerwania umowy o wynajem, a agencje nieruchomości będą musiały przestrzegać nowych przepisów. Wszystkie te zmiany sprawiają, że rynek nieruchomości staje się bardziej przyjazny dla wszystkich uczestników.Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie nowe zmiany w prawie dotyczące nieruchomości obowiązują obecnie, kliknij w poniższy link i poznaj szczegółowe informacje: nieruchomości w prawie.